Хигиена на дихателната система


Хигиена на дихателната система. Дишането е жизнено важен процес, без който човекът не може да съществува. Основна функция на дихателната система е да доставя на организма кислород от околната среда и да отделя образувалия се в организма...
 

Здравословен начин на живот


Средства и методи за постигане на здравословен начин на живот...
 

4 прости правила за здраве


Това изключително полезна и лека презентация, когато се налага да направим встъпление или обобщение относно грижата за здравето....
 

Ограничаване на тютюнопушенето


Програма "Ограничаване на тютюнопушенето" - разпространение, определение, причини...
 

Стрес


Стрес – наименование на повишени физически и психически натоварвания, които предизвикват в организма неспецифични соматични, биохимични и психофизични реакции...
 

Здравословен стил на живот pro

05 юли 2013
·
11
·
362
·
1
·
75
·
30.00 лв.

Презентацията е свързана със специалност "Медицинска сестра" към Тракийски университет, Стара Загора...
 

Промоция на здраве


Под формата на въпроси и отговори, удобна за викторина, са представени редица теми, засягащи рисковото за здравето на ученици във възраст 14-17 г. поведение...
 

Затлъстяването в детска възраст


Концепция за промоция на здраве – здравна мотивация и здравословен стил на живот. Поведенчески рискови фактори. Затлъстяването в детска възраст...
 

Тютюнопушене


Рискови фактори, положително въздействие, любопитна информация за тютюнопушенето...
 

Сексуално и репродуктивно здраве


Презентацията включва слайдове, които дават разяснения за проблемите на безплодието, както и за начините на предпазване от СПИН...